Alternativní materiály pro stavitelství

Dopravní stavitelství se vyznačuje spotřebou značného množství zrnitých či stmelených stavebních materiálů. Velkou část těchto objemů tvoří přírodní drcené nebo těžené kamenivo. V souladu s moderními trendy je snahou částečně nebo plně nahradit nové přírodní kamenivo materiály opakovaně použitými případně materiály, které vznikají jako vedlejší produkty v ostatních průmyslových odvětvích. Cílem tohoto webu je poskytnout studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze základní informace týkající se způsobu využití recyklovaných materiálů a vedlejších produktů v zemních tělesech nebo v konstrukčních vrstvách dopravních staveb v ČR i ostatních zemích EU. Pro zajištění dostupnosti potřebných informací byly vypracovány digitální mapové podklady zdrojů druhotných surovin pro rozpracované a plánované úseky dálnic, rychlostních silnic, silnic I. třídy a železnic, katalog druhotných materiálů s fotodokumentací a uvedením základních vlastností a možnosti využití s odkazy na příslušnou legislativu.

Vysvětlivky:
Hutní výroba
Odkaliště/úložiště
Recyklační centrum
Elektrárna/teplárna:
Fluidní spalování
Mokrá vápencová vypírka
Polosuchá metoda
msmt Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol č. 2350/2012 cvut